Näringslivets produktion

Publicerat 6 oktober, 2022

Näringslivets produktion minskade med 1,3 procent i augusti 2022 jämfört med juli 2022 men ökade jämfört med samma tid föregående år.

Läs mer