Nyheterna i Rex 2021

Publicerat 21 januari, 2021
I dagarna lanseras nya utgåvan av Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex är sedan lanseringen 2018 den dominerande standarden för redovisningskonsulter i Sverige, och med de nordiska principerna som utgör basen omfattar arbetssättet idag fler än 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras medarbetare på byråer över hela Norden.

Standarden utvecklas kontinuerligt av Srf konsulternas Rex-grupp, samt stäms av mot de erfarenheter som kommer in via kvalitetsuppföljningen.

– Avsikten är att Rex ska utgöra ett effektivt stöd i kvalitetsarbetet och en vägledning för både redovisningskonsulter och byråer om hur man ska uppnå en bra kvalitet i sin leverans till kunderna, säger Mikael Carlson, ordförande i Srf Rex-grupp.

Till nyheterna i utgåva 2021 hör främst en helt ny Rex 160 som beskriver riktlinjer för arbetet i digital och automatiserad miljö. Allt fler uppdrag använder idag avancerade och molnbaserade programvaror som kan utföra delar av arbetet automatiskt. Det är därför väsentligt att konsulten är väl insatt i hur systemen fungerar och ska ställas in för att automatiken ska ge en stabil och hög kvalitet utan risk för felaktigheter.

– En mycket viktig arbetsuppgift i denna miljö är att identifiera och utforma sådana rimlighetskontroller som följer upp det arbete som automatiskt sker i systemen. En modern redovisningskonsult måste därför skaffa sig kunskap om hur informationsflödet ser ut i de system som används samt vilka behov av rimlighetskontroller som detta medför. Det kan även innebära att man måste välja att specialisera sig på arbete inom vissa system och inte arbeta med alla för att kunna ha sådana aktuella kunskaper, säger Mikael Carlson vidare.

Rex 140 som beskriver redovisningskvalitet använder begreppen Teknisk kvalitet, vilket innebär att allt ska vara korrekt enligt lagar och regler, samt Informationskvalitet, vilket innebär att redovisningen ska kunna utgöra ett bra beslutsunderlag. För att uppnå båda dessa är det då viktigt att konsulten är väl insatt i hur redovisningssystemet behandlar, skapar och klassificerar underlag som upprättas automatiskt av programvarorna.

Den breda kunskap som redovisningskonsulten har om olika system kan även användas för att ge råd till kunderna om hur man kan effektivisera vissa delar av administrationen så att mer tid frigörs till rådgivning till kundföretagen.

En annan förändring är att rådgivningsuppdragen har förtydligats, genom att den proaktivitet som normalt ingår i uppdragen utan att kräva ett särskilt uppdragsavtal finns i Rex 565 Löpande rådgivning, och de mera komplexa och renodlade rådgivningsuppdrag som kräver ett särskilt uppdragsavtal återfinns i Rex 570 Särskilda rådgivningsuppdrag.

– Rådgivning är den viktigaste framtida arbetsuppgiften för redovisningskonsulten, och som företagets mest naturliga rådgivare är det viktigt att standarden visar hur sådana uppdrag ska utföras för att uppfylla både krav, behov av försäkringsskydd för rådgivningen samt ge exempel på hur konsulten löpande kan skapa mervärde för kunderna, avslutar Mikael Carlson.

Du som har Rex-boken i ditt medlemskap, eller du som är servicekund med Srf Redovisningspaket hos Srf konsulterna, får boken med automatik i din brevlåda i dagarna – till den adress du angett till oss. Vill du beställa Rex 2021 gör du det i vår webbshop >>