Redovisning av avverkningsuppdrag

Publicerat 1 juni, 2017

Bokföringsnämnden har lämnat ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen om när en inkomst från ett avverkningsuppdrag ska tas upp som intäkt enligt god redovisningssed.

Läs mer