Roland Sigbladh utsedd till Bolagsverkets insynsråd

Publicerat 5 januari, 2021
Regeringen har beslutat att Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna, ska ingå i Bolagsverkets insynsråd under 2021 och 2022. Vad innebär detta uppdrag?

Bolagsverket är ett enrådighetsverk, vilket innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Formen enrådighetsverk väljs i de fall det finns behov av en mer direkt styrning av myndigheten och när politiska beslut måste genomföras utan fördröjning. Insynsrådet är ett rådgivande organ som utses av regeringen. Rådet består av generaldirektören och ytterligare högst sex ledamöter.

Insynsrådets uppgift är att delge myndigheten, vid behov även berört departement eller regeringen, synpunkter på hur myndigheten drivs. Rådet ska förutom att utöva insyn i verksamheten, ge generaldirektören råd så att verksamheten kan bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen.

Följande personer ingår i Bolagsverkets insynsråd:

  • Annika Stenberg, Bolagsverket (ordförande)
  • Roland Sigbladh, Srf konsulterna
  • Katarina Tidén, Ekobrottsmyndigheten
  • Joakim Sundén, Crisp AB
  • Anne Bryne, Ekonomistyrningsverket
  • Stefan Pärlhem, Bokföringsnämnden
  • Ingegerd Saarinen, riksdagsledamot
  • Lars Hjälmered, riksdagsledamot
  • Tom Silverklo, regionpolitiker

Så här säger Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh om sin medverkan i insynsrådet:

Vilken är din roll i insynsrådet?
Att följa myndighetens arbete, föra fram positiv och negativ feedback och ge myndighetschefen råd.

Hur ofta sammanträder insynsrådet?
Vi träffas 4-6 gånger per år, växelvis i Sundsvall och Stockholm

På vilket sätt har du möjlighet att påverka?
Då Srf konsulternas medlemmar hjälper 330 000 företag i många olika frågor, för jag fram det som kan förbättra förutsättningarna för näringslivet, för våra medlemmar och som samtidigt kan innebära ökad kostnadseffektivitet för myndigheten. Vi har även som förbund fått möjlighet att delta i nära samverkan med myndigheten i flera projekt som exempelvis Digital inlämning av årsredovisning och NSG, Nordic Smart Government.

 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender