Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Publicerat 20 februari, 2020

Skatteverkets broschyr vänder sig till den som är delägare i fåmansföretag. Broschyren, som nu är uppdaterad, innehåller bland annat anvisningar för hur man fyller i blanketterna K10, K10A och K13.

Läs mer