Stora belopp men få nyheter för branschen i vårbudgeten

Publicerat 20 april, 2021
– Sedan pandemin slog till i mars 2020 har 18 olika ändringsbudgetar presenterats, inklusive vårpropositionen. Srf konsulterna följer dem alla.

Även denna gång är det gigantiska belopp som presenteras, men det finns inga nyheter som innebär förändringar för våra medlemmars sätt att hjälpa sina kunder. Däremot understryker vårbudgeten att det är mycket pengar som tillförs företagen genom stödåtgärder. Det hade dock varit ännu bättre om det även gjorts en översyn av regelverken så att stöden verkligen kommer företagen till godo, konstaterar Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön och Chef Sak-enheten vid Srf konsulterna.

Kostnaden för satsningarna i vårpropositionen 2021 är 22 miljarder kronor. 45 miljarder om innehållet i den senaste extra ändringsbudgeten innan dess räknas in, vilket gjordes vid presentationen 15 april. För företag är de största posterna ett förlängt omställningsstöd beräknat till 6,2 miljarder och ett förstärkt omställningsstöd på 2,3 miljarder till företag som drabbas extra hårt på grund av pandemirestriktioner. Det ökade stödet till korttidsarbete ligger på 3,2 miljarder.

Säkra spårbarhet

– Tipset är att man säkrar rutiner för att jobba med extremt bra spårbarhet när det gäller de olika stödformerna, för det är värt att hålla i minnet att även myndigheterna får mer pengar för att kontrollera så att allt går rätt till. På vilka exakta grunder söker just detta företag just denna ersättning för korttidsarbete? Vilka beslut och tolkningar från myndigheterna lutar vi oss mot nu när vi söker? Och så vidare. Blir det kontroll är det guld värt att ha allt sådant klart.

Den som verkligen, likt Zennie Sjölund och hennes kollegor vid Srf konsulterna, letar nyheter i vårbudgeten som kan påverka redovisningskonsulter och lönekonsulter upptäcker starkare stöd till de som blivit sjuka i covid-19 och de som är i riskgrupper för att bli det. Det är totalt värt 1,3 miljarder. Även en ny ersättning för skogsägare som har fjällnära skog ryms i den 194 sidor långa propositionen. Det stödet är värt 0,4 miljarder.

Påverkar stöden

– Beloppen i vårpropositionen och ändringsbudgetarna visar i vilken helt extrem tid vi lever. Mycket talar för att mer pengar kommer att styras till olika matchningar på arbetsmarknaden under sommaren och hösten, något som sannolikt påverkar förändringen av LAS, lagen om anställningsskydd. För att medföljande regelverk ska vara logiskt och möjligt att arbeta med kommer vi att bevaka frågan och lämna våra synpunkter, som vi tidigare har gjort.

Det Zennie Sjölund syftar på är bland annat det faktum att Srf konsulterna lyckades få avstämningstiden hos Skatteverket förlängd från två till fyra veckor förra sommaren.

Vårpropositionen planeras att läggas fram till beslut och debatteras i riksdagen 16 juni. Kanske, kanske inte kommer ändringsbudget nummer 19 innan dess.

Vidare läsning

Vårpropositionen 2021: 2021 års ekonomiska vårproposition>>

Srf konsulterna om corona och stödformer: Srf konsulterna om corona>>

Samlad information från regeringen: För företagare med anledning av covid-19>>

Sök omställningsstöd hos Skatteverket: Omställningsstöd till följd av corona>>

 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender