Vd/Förbundsdirektör

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen för verksamma konsulter inom redovisning, lön och rådgivning. Vi erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen. Srf konsulternas 6 500 medlemmar, varav 3 500 är Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och Srf Auktoriserade Lönekonsulter, hjälper tillsammans med sina kollegor 330 000 svenska och utländska företag med redovisning och lönehantering.

Srf konsulterna grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. Srf konsulterna har grundat branschstandarderna Rex och SALK samt är medgrundare av NSRS, den nordiska branschstandarden för hållbarhetsrapportering i små och medelstora företag.

Srf konsulterna bedriver en omfattande informations- och utbildningsverksamhet, Srf Utbildning, som är landets ledande leverantör av kurser inom redovisnings- och löneområdet. Kursutbudet omfattar allt från grundkurser, nyhetsuppdateringar till specialistkurser och auktorisationsutbildningar specialanpassade för redovisnings- och lönebranschen. Varje år kompetensutvecklar Srf Utbildning fler än 4000 personer!

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

Om uppdraget

Som vd och förbundsdirektör för Srf konsulterna ansvarar du för den fortsatta utvecklingen av den ledande branschorganisationen för redovisning, lön och rådgivning.

I rollen har du ett tydligt utåtriktat uppdrag att företräda Srf konsulterna både som bolag och organisation i strategiskt viktiga branschfrågor. Du samverkar med bland annat medlemmar, andra organisationer och myndigheter. Ditt mål är att proaktivt fortsätta att utveckla Srf konsulternas marknadsledande position genom en medlems- och marknadsorienterad, långsiktigt växande och välmående verksamhet som skapar medlemsnytta i en bransch i stark förändring. Din viktigaste uppgift är att genom affärsmässighet, energi, engagemang och gott ledarskap skapa ett fokus för satta verksamhetsmål. Du har god förmåga att balansera verksamhetens strategiska frågor med förståelse för det dagliga operativa arbetet.

Vd/Förbundsdirektör:s ansvarsområden:

  • Tillsammans med styrelsen identifiera affärsstrategiska frågor som generar tillväxt.
  • Tillsammans med ledningen driva, utveckla och implementera Srf konsulternas affärsstrategiska frågor för att uppnå mål för tillväxt.
  • Säkerställa en effektiv och funktionell organisation utgående från prioriterade arbetsuppgifter och föreningens ekonomi. Coacha och utveckla chefer och medarbetare samt bygga och leda företagets ledningsgrupp. Utveckla och följa upp resultat för verksamhetens olika delar.
  • Arbeta systematiskt för att utveckla och anpassa verksamheten och medlemserbjudandet utifrån marknadens trender och behov.
  • Påverkansarbete, enskilt och tillsammans med andra organisationer, riktat till viktiga samhällsaktörer och beslutsfattare inom offentlig och privat sektor med opinionsarbete, kampanjer och PR-aktiviteter i syfte att påverka beslutsfattare och systemleverantörer på nationell och internationell nivå.
  • Representera förbundet i relevanta forum, nationellt och internationellt, t ex NAF – Nordic Accounting Federation.
  • Övergripande ansvar för extern kommunikation och varumärkesarbete.
  • Medverkan i planering och genomförande av årsstämma och andra medlemsaktiviteter.

Tjänsten är placerad i våra nya lokaler i Stockholm.

Vem är du?

Du är en erfaren ledare och har även erfarenhet av att leda chefer.

Erfarenhet från att leda verksamhet i förändring från arbete med förändrade arbetssätt, digital omställning och en förändring mot ökad rådgivning i de branscher vi verkar i.

Det är meriterande med kännedom om redovisnings- och lönebranschen samt erfarenhet från påverkansarbete och opinionsbildning.

Du har förståelse för hur medlemsstyrda ideella föreningar med affärsdrivande verksamhet fungerar.

Du kännetecknas av att du:

– skapar engagemang genom din person, din energi och din kompetens.

– har en starkt kommunikativ förmåga att visualisera målen och den övergripande idén.

– har en utåtriktad läggning med vilja att ta en aktiv roll i samhällsdebatten

– är en relationsskapande person som skapar framgång genom samarbete och samsyn.

– är strategisk, analytisk trygg och affärsmässig i ditt beslutsfattande.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stina Nord, telefon 0736545257 eller Fredrika Schartau, telefon 0705107130. Välkommen att söka uppdraget sista ansökningsdag är 26 maj, intervjuer kommer att ske löpande.

Ansök här

 
17
aug
17 aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:  – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den  ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender