Auktoriserade Redovisningskonsulter

År 2006 införde Srf konsulterna en auktorisationsordning för redovisningskonsulter. Målsättningen med auktorisationen är att lyfta fram de seriösa och professionella Redovisningskonsulterna och skapa status åt yrkeskåren.

Srf konsulterna tar ansvar för branschen

Auktorisationen skapar ett tydligt utbud av kompetenta och kvalitetssäkrade konsulter. Genom auktorisationen tar Srf konsulterna ansvar för branschen och är den självklara branschorganisationen för kvalificerade redovisningskonsulter.

En kraftfull yrkesidentitet

Auktorisationen och Srf konsulternas varumärke ger medlemmarna en kraftfull yrkesidentitet som professionella och seriösa redovisningskonsulter. Genom information, samarbete med organisationer och aktiv marknadsföring skapas en stabil plattform för en duktig yrkeskår.

Krav som ger status åt yrket

För att bli auktoriserad behöver man ha en gedigen ekonomisk utbildning och flera års praktisk erfarenhet inom ekonomi och ekonomisk konsultation. För att behålla sitt medlemskap och sin auktorisation måste man genomgå aktualitetsutbildning, följa Srf konsulternas etiska regler, uppfylla krav på yrkeskvalitet, genomgå kvalitetskontroll och inneha godkänd ansvarsförsäkring

Aktualitetsutbildning

En auktorisation är giltig i tre år. För att med automatik få förnyat certifikat ska man genomföra 60 timmars aktualitetsutbildning under den tre år långa certifikatsperioden. Av dessa 60 timmar ska 30 timmar innehålla redovisning och/eller skatt som du själv väljer att fördela, samt 30 timmar valfritt ämne som utvecklar dig i din yrkesroll. Kraven är viktiga för att säkerställa kvalitet och skapa status åt de Auktoriserade Redovisningskonsulterna.

Arbetar du som Redovisningskonsult och vill bli auktoriserad genom Srf konsulterna, läs mer under Auktorisation och medlemskap redovisningsbranschen

 
21
jan
21 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2018 eller sista kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender