Kvalitetsuppföljning

Av Srf konsulternas stadgar framgår att Auktoriserade Redovisningskonsulter ska genomgå kvalitetsuppföljning. Kvalitetsuppföljningen genomförs minst vart sjätte år. Syftet är att säkerställa att Auktoriserade Redovisningskonsulter arbetar i enlighet med god sed för redovisningskonsulter, uttryckt genom Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Kvalitetsnämnden utfärdar Riktlinjer för kvalitetsuppföljning av Auktoriserade Redovisningskonsulter.

Kvalitetsarbetet börjar i den egna organisationen

Varje Auktoriserad Redovisningskonsult ska ha riktlinjer och rutiner för sin egen kvalitetssäkring. Hur omfattande dessa är och dokumentationen av dem varierar med redovisningsföretagets storlek.

Läs mer om Srf konsulternas kvalitetsuppföljning:

 

Dokument enskilda kontroller

Dokument systemkontroller

 
28
maj
28 maj

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska – momsen för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto – moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2018 ha kommit in till Skatteverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender