Kvalitetsuppföljning

Av Srf konsulternas stadgar framgår att Auktoriserade Redovisningskonsulter ska genomgå kvalitetsuppföljning. Kvalitetsuppföljningen genomförs minst vart sjätte år. Syftet är att säkerställa att Auktoriserade Redovisningskonsulter arbetar i enlighet med god sed för redovisningskonsulter, uttryckt genom Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Kvalitetsnämnden utfärdar Riktlinjer för kvalitetsuppföljning av Auktoriserade Redovisningskonsulter.

Kvalitetsarbetet börjar i den egna organisationen

Varje Auktoriserad Redovisningskonsult ska ha riktlinjer och rutiner för sin egen kvalitetssäkring. Hur omfattande dessa är och dokumentationen av dem varierar med redovisningsföretagets storlek.

Läs mer om Srf konsulternas kvalitetsuppföljning:

 

Dokument enskilda kontroller

Dokument systemkontroller

 
20
nov
20 nov

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender