PUL, Personuppgiftslagen

I Sverige tillämpas personuppgiftslagen, PuL, sedan 1 oktober 2001. Lagen bygger på ett EU-direktiv och syftar till att skydda din personliga integritet mot kränkning. Integritetsskyddet innebär att du ska informeras tydligt om hur dina personuppgifter behandlas.

På Srf konsulterna arbetar vi enligt följande med de uppgifter vi har om dig:
Behandling av personuppgifter som du lämnat till oss avser administration och förberedelse för administration samt fullgörelse av ingångna avtal och åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats. Vi har vidare, enligt lag, skyldighet att i vissa fall lämna ut personuppgifter till annan, exempelvis myndigheter. Personuppgifterna utgör också underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. Samtliga medarbetare på Srf konsulterna har skrivit på sekretessavtal gällande innehållet i vårt kundregister.

Personuppgifterna kan även användas i Srf konsulternas marknadsföringsaktiviteter samt av andra bolag som vi anlitar och samarbetar med. Om du inte vill ha marknadsföringsmaterial från Srf konsulterna kan du skriftligen anmäla det till oss.

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss. Enklast hittar du informationen vi har om dig genom att logga in på Mina sidor, där du hittar dina personuppgifter om vad som finns i vårt register. På Mina sidor kan du också själv göra ändringar av eventuella felaktiga uppgifter.

Du kan också skriftligen begära informationen i en underskriven ansökan som du skickar till oss per post på adress Srf konsulterna AB, Medlem, Box 143, 791 29 Falun.

Dina personuppgifter sparas hos Srf konsulterna till dess att du begär att uppgifterna ska tas bort.

 
25
maj
25 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender