P27 – Ny nordisk betalplattform

Under 2023 introduceras en ny nordisk betalningsinfrastruktur som beskrivs som den största förändringen inom branschen på 50 år. Projektet är en gemensam och modern plattform för betalningar inom Norden.

P27

Projektet för den nya betalningsinfrastrukturen är benämnt P27 eftersom man räknar med att 27 miljoner människor kommer att påverkas av förändringen. P27 ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank.

Nya bankfilformat

Utgångspunkten är att bankerna tillsammans skapar en nordisk standard med utgångspunkt från formatet ISO 20022, som används globalt. Den nya planerade betalningsinfrastrukturen ska ersätta Bankgirosystemet och Dataclearingen och företagen ska istället skicka sina filer direkt till respektive bank.

Den gemensamma nordisk betalningsinfrastrukturen ska ersätta de omkring åtta olika betalningsinfrastrukturer som finns idag. Fördelen ska bli en modern infrastruktur som bygger på internationella standarder, vilket ska förbättra möjligheterna till teknisk innovation och kunderbjudanden.

Den planerade nya betalinfrastrukturen ger möjlighet att skicka mer information mellan bankerna, upp till 140 tecken. Vad som respektive bank kommer erbjuda besvaras av respektive bank som ansvarar för villkoren gentemot sina kunder.

Organisation

I Sverige är det Svenska Bankföreningen som är den samlande organisationen för bankväsendet. De har i en överenskommelse med P27, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia och DNB lanserat en styrmodell för den övergången till den nya betalningsinfrastrukturen – Transformationsprogrammet.

Transformationsprogrammet är bemannat med personer på programkontoret som ska koordinera övergången (transformationen).

Vad gör Srf konsulterna

Srf konsulterna med Srf Lönsam skickade den 2 juni ett öppet brev till Bankföreningen eftersom det finns så mycket otydlighet kring förutsättningarna kring transformationen. Srf Lönsam uppmanade de svenska bankerna:

  • Att föra en dialog med aktörerna i lönebranschen
  • All hålla standarden till en gemensam standard
  • Att utse kontaktpersoner för respektive bank
  • Att skapa tydlighet och struktur för vad som är unikt för varje bank
  • Att ge tydliga förutsättningar för förvaltning

Det brevet gav snabb effekt och bankföreningen återkom dagen efter publicering. Det var början till en samverkan mellan Srf konsulterna och Transformationsprogrammet. Nu är regelbundna dialogmöten bokade och flera gemensamma aktiviteter planerade.

Tidsplan

P27-projektet kommer att löpa under flera år och pågå under flera etapper. Den första delen av migreringen avser betalningar i svenska kronor inom Sverige och löper under 2022-2024. Migreringen av de svenska bankernas betalplattform till P27 leds av en transformationskommitée inom Bankföreningen. Respektive bank har sin plan för införandet som ansvarar för villkoren gentemot sina kunder.

 

Bankernas information - Srf konsulterna för dialog med nedan banker  
Bankernas information - Srf konsulterna för dialog med nedan banker: Nordea  
Bankernas information - Srf konsulterna för dialog med nedan banker: Handelsbanken    
Bankernas information - Srf konsulterna för dialog med nedan banker: SEB    
FAQ  
FAQ: Vart vänder jag mig om jag har frågor kring formatet?  
FAQ: Är systemleverantörerna förberedda?  
FAQ: Vad händer med BankGirot?  
Artiklar  
Artiklar: Se våra artiklar  
 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender