Kalendarium

 

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för november 2020 ha kommit in till Skatteverket – moms för november 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Läs mer