Kalendarium

 

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Du som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 oktober 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.

Läs mer
 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska – momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den – 31 maj 2021 – 30 juni 2021

Läs mer
 

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för november 2021 ha kommit in till Skatteverket – moms för november 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Läs mer