Kalendarium

 

Inkomstdeklaration 1

Du ska ha lämnat din privata inkomstdeklaration för inkomståret 2019. Du som har en enskild näringsverksamhet ska också lämna in NE-bilagan till din inkomstdeklaration.

Läs mer
 

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 30 september 2019 – 31 oktober 2019 ...

Läs mer
 

Debiterad preliminärskatt

Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Läs mer
 

Moms – redovisning för helår – enskilda näringsidkare samt dödsbon

Om ditt företag redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 31 december och under 2019 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska – momsdeklaration för januari – december 2019 ha kommit in till Skatteverket – moms för januari – december 2019 vara bokförd ...

Läs mer
 

Mindre företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska – moms för januari – mars 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms – moms för mars 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag ...

Läs mer