Kalendarium

 

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2022 till Skatteverket om e-tjänsten används.  

Läs mer
 

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för oktober 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto. 

Läs mer
 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Företag som redovisar moms per helår och hade bokslut 30 september 2022 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har företaget moms att betala ska den vara betald. 

Läs mer
 

OSS-deklaration

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen. 

Läs mer
 

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

Läs mer
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender