Påverkan

Här samlar vi skrivelser och liknande som vi lyft i vårt viktiga påverkansarbete för en sund utveckling i redovisnings- och lönebranschen samt ett hållbart näringsliv.

Framställan till Skatteverket