Remisser

 

Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

UD2020/04338/HI Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI). Remissinstanser Remissvar Srf konsulternas förbund har inga synpunkter.

Läs Remissvar
 

Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Fi2020/02322/S2 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2). Remissvaret lämnas enligt nedan. Remissinstanser Bakgrund Coronaviruset har

Läs Remissvar
 

Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

Diarienummer: Fi2019/00944/S1 Srf konsulternas förbund vill lämna synpunkter på ovanstående promemoria. Remissinstanser Remissvar I denna promemoria föreslås ändring i hur kostförmån för en hel dag ska beräknas. Förslaget innebär att fri kost för en hel dag ska beräknas till ett

Läs Remissvar
 

Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Fi2020/01853/S3 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar Srf konsulterna anser att det är ett bra förslag att det inte ska tas ut

Läs Remissvar
 

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

S2020/02592/SF Remissvar Sammanfattning Först vill Srf konsulterna framföra ett tack för snabb hantering av detta förslag i svåra tider. Det är uppskattat att befintliga system används för att snabbast möjligt omsätta förslaget i praktiken. När det gäller promemorian tillstyrker

Läs Remissvar
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender