Remisser

 

Förslag till allmänna råd om ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd samt ändring av tillhörande vägledningar med avseende på datum för avgivande av årsredovisning m.m.

Dnr 2021:83, Dnr 2021:84, Dnr 2021:85 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulternas förbund tillstyrker huvudförslagen till ändringar i de olika regelverken. Frågan om datering av årsredovisningen och de olika begreppen upprättande och avgivande har ställts på sin spets i samband med att

Läs Remissvar
 

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning och koncernredovisning

Dnr 2021:82 Remissvar: Srf konsulterna tillstyrker förslaget att upphäva punkt 9.3 i BFNAR 2012:1 som innebär att ett företag för särskilt ändamål, SPE, ska omfattas av koncernredovisningen om moderföretaget har bestämmande inflytande utan att vara ägare. Med den nuvarande lydelsen

Läs Remissvar
 

En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Fi2021/02569 Remissinstanser Remissvar: Stora delar av näringslivet har drabbats hårt av pandemin. Att de som drabbats extra hårt genom krav på återbetalning av stöd på grund av enstaka dagars försening nu ges en möjlighet att få stöd vid korttidsarbete välkomnas av Srf konsulternas

Läs Remissvar
 

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Fi 2021/02354 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar: I promemorian förslås en särskild begränsningsregel som innebär att

Läs Remissvar
 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender