Remisser

 

Promemoria Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Fi2013/2050 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för

Läs
 

Promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

Ju2013/557/L2 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Tvingande regler om betalningstider i näringslivet. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för

Läs
 

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Kon-sulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med

Läs
 

Remiss av SOU 2012:84 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet N2013/84/MK

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2012:84 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6

Läs
 

Remiss av SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms Fi2013/271

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6

Läs
 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender