Remisser

 

Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Fi2013/3130 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för

Läs Remissvar

Remiss av förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs Remiss

Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

(Fi2013_3130) Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser helt beskattningsår samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för

Läs Remiss
 

Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

FI Dnr 11-5610 Sveriges Redovisningskonsulers Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, risk-hantering och kontroll i kreditinstitut. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är

Läs
 
17
aug
17 aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:  – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den  ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender