Remisser

 

Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

FI Dnr 11-5610 Sveriges Redovisningskonsulers Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, risk-hantering och kontroll i kreditinstitut. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är

Läs

Remiss av förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll som gäller för kreditinstitut, dvs. banker och kreditmarknadsföretag. Utöver detta föreslås följdändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om

Läs Remiss
 

Promemoria Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Fi2013/2050 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för

Läs
 

Promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

Ju2013/557/L2 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Tvingande regler om betalningstider i näringslivet. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för

Läs

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Kon-sulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med

Läs Remissvar
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender