Remisser

Remiss av SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms Fi2013/271

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6

Läs Remissvar
 

Svar på remiss avseende nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Dnr 10-19

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Bokföringsnämndens (BFNs) förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring.   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största

Läs
 

Remiss av Revisorsnämndens promemoria om verkställande direktör i registrerade revisionsbolag Ju2012/7458/L1

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52), såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är

Läs
 

Remiss av kommissionens förslag om tillämpning av mervärdesskattereglerna om be-skattningsland för elektroniska tjänster m.m. Fi2012/4855

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52), såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är

Läs
 

Kontrolluppgift om omkostnadsbelopp vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter m.m. – hemställan om lagändring Fi2012/3343

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skatteverkets promemoria Värdepapper och kontrolluppgifter. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med

Läs
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender