Remisser

 

Remiss av kommissionens förslag om tillämpning av mervärdesskattereglerna om be-skattningsland för elektroniska tjänster m.m. Fi2012/4855

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52), såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är

Läs
 

Kontrolluppgift om omkostnadsbelopp vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter m.m. – hemställan om lagändring Fi2012/3343

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skatteverkets promemoria Värdepapper och kontrolluppgifter. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med

Läs
 

Remiss av promemoria om begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen (Fi2012/4343)

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemoria om begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mer- värdesskattelagen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största

Läs
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender