Remisser

Remiss av SOU 2012:84 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet N2013/84/MK

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2012:84 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6

Läs Remissvar

Remiss av SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms Fi2013/271

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6

Läs Remissvar
 

Svar på remiss avseende nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Dnr 10-19

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Bokföringsnämndens (BFNs) förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring.   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största

Läs
 

Remiss av Revisorsnämndens promemoria om verkställande direktör i registrerade revisionsbolag Ju2012/7458/L1

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52), såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är

Läs
 

Remiss av kommissionens förslag om tillämpning av mervärdesskattereglerna om be-skattningsland för elektroniska tjänster m.m. Fi2012/4855

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52), såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är

Läs
 
12
okt
12 okt

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:  – 31 juli 2022  – 31 augusti 2022 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender