Remisser

 

Kontrolluppgift om omkostnadsbelopp vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter m.m. – hemställan om lagändring Fi2012/3343

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skatteverkets promemoria Värdepapper och kontrolluppgifter. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med

Läs
 

Remiss av promemoria om begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen (Fi2012/4343)

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemoria om begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mer- värdesskattelagen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största

Läs
 
12
okt
12 okt

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:  – 31 juli 2022  – 31 augusti 2022 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender