Remisser

 

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Diarienummer: Fi2020/05159 Remissinstanser Bakgrund I promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir möjlig även vid

Läs Remissvar
 

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Fi2021/00799 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget att förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under ytterligare en tid ska vara skatte- och avgiftsfri samt att den tillfälliga skatte-och avgiftsfriheten för gåvor som en

Läs Remissvar
 

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Diarienummer: Fi2021/00808 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Läs Remissvar
 

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

FI dnr 20-22556 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag på villkor för tjänstepensionsföretag. Det gäller införande av särskilt kapitalkrav för tjänstepensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot

Läs Remissvar
 

Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Diarienummer: Ä 2021-1221 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulternas förbund har fått ert förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (diarienummer Ä 2021-1221) på remiss. Med undantag av

Läs Remissvar
 
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender