Remisser

 

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Diarienummer: Fi2021/00808 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Läs Remissvar
 

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

FI dnr 20-22556 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag på villkor för tjänstepensionsföretag. Det gäller införande av särskilt kapitalkrav för tjänstepensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot

Läs Remissvar
 

Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Diarienummer: Ä 2021-1221 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulternas förbund har fått ert förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (diarienummer Ä 2021-1221) på remiss. Med undantag av

Läs Remissvar
 

Förslag till föreskrifter om kassaregister – standardexport av data från journalminne m.m.

Remissinstanser Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om kassaregister: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister, SKVFS 2020:X (dnr 8-634220) Skatteverkets

Läs Remiss
 

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Fi2020/04897 Remissinstanser Srf konsulternas förbund har fått rubricerad promemoria på remiss och avger härmed följande remissvar. Inledning Vi tillstyrker förslagen i promemorian. Vi vill framföra följande kommentarer avseende avsnitten 4.4 Skatteförfarandet och 4.8 Skattereduktioner

Läs Remiss
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender