Remisser

 

Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn

Diarienummer: Fi2020/04365 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar Srf konsulterna tillstyrker förslaget om att det införs en

Läs Remissvar
 

Nedsättningsstöd

(Fi2021/01206) Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om nedsättningsstöd till företag (Fi2021/01206). Remissvaret lämnas enligt nedan. Remissinstanser Bakgrund Coronaviruset medför fortsatt stora påfrestningar för hela samhället och

Läs Remissvar
 

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Diarienummer: Fi2020/05159 Remissinstanser Bakgrund I promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir möjlig även vid

Läs Remissvar
 

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Fi2021/00799 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget att förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under ytterligare en tid ska vara skatte- och avgiftsfri samt att den tillfälliga skatte-och avgiftsfriheten för gåvor som en

Läs Remissvar
 

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Diarienummer: Fi2021/00808 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Läs Remissvar