Remisser

 

Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Fi2020/03296/S3 Bakgrund   Syftet med förslaget är att föreslå ändringar av de befintliga bestämmelserna om utbyte av upplysningar och administrativt samarbete, samt att utvidga omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar med avseende på de upplysningar som rapporteras

Läs Remissvar
 

Omställningsstöd till företag för perioden maj – juli 2020

Fi2020/03582/S2 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2). Remissvaret lämnas enligt nedan. Remissinstanser Bakgrund Coronaviruset har medfört mycket stora problem

Läs Remissvar
 

Ny lag om källskatt på utdelning

Ds 2020:10, Fi 2020/02014/S1 Srf konsulternas förbund, Srf konsulterna, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade promemoria. Srf konsulternas medlemmar biträder cirka 330 000 företag. Så gott som alla de företagen är kupongbolag, dvs. de är inte avstämningsbolag.

Läs Remissvar
 

Förslag om allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

ISSN 1404-5761 Srf konsulternas förbund har erbjudits möjlighet att svara på ert förslag till nya allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:X) samt följdändringar i K2 och K3. Vi tillstyrker principen att ta upp särskilda redovisningsfrågor

Läs Remissvar
 

Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

UD2020/04337/HI Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI). Remissinstanser Remissvar Srf konsulternas förbund har inga synpunkter.

Läs Remissvar
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender