Samverkansprojekt

Av företagare – med företagare – för företagare

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som idag företräder cirka 30 000 småföretag. Förbundet jobbar effektivt och med stort engagemang för de frågor som berör småföretagare. Medlemmar erbjuds ett omfattande förmånspaket som bland annat inkluderar direktrådgivning och starka trygghetslösningar.

www.smaforetagarna.eu


Utvärdering av studien inom ramen för samverkan med Skatteverket pågår

Under perioden december 2013 till december 2015 har Skatteverket inom ramen för samverkan genomfört en jämförande statistisk studie av kvaliteten på ekonomisk redovisning som upprättats eller reviderats av medlemsföretag i Srf konsulterna eller FAR.

Underlaget har inkommit via en så kallad Uppdragsanmälan, som har kunna lämnats elektroniskt via Skatteverkets webbplats. Genom uppdragsanmälan har Skatteverket kunnat identifiera vilka deklarationer och redovisning som upprättats med stöd av ett medlemsföretag. Studien har syftat till att undersöka om dessa håller en högre kvalitet eller har färre fel än deklarationer och redovisningar som inte haft stöd av ett medlemsföretag.

Skatteverkets kontroll är riskbaserad och väger in ett antal faktorer i sitt urval, med målet att koncentrera kontrollverksamheten till områden och aktörer där risken för fel är stor och väsentlig.

Studiens insamlingsfas är nu avslutad och ingen uppdragsanmälan kan längre lämnas till Skatteverket. Tjänsten för uppdragsanmälan stängde den 10 december 2015. Det insamlade materialet ska analyseras statistiskt (inga resultat hänförs till enskilda företag eller byråer) och utvärderas inom ramen för branschsamverkan.

Både Skatteverket, Srf konsulterna och FAR har haft goda erfarenheter av branschsamverkansarbetet sedan starten 2012. Oavsett utfallet av den aktuella studien har samtliga parter sagt att man ser positivt på en fortsatt samverkan.

Läs mer om samverkansprojekt Skatteverket

 
12
dec
12 dec

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2018.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender