Samverkan

Skatteverket

Srf konsulterna har via olika samverkansgrupper med Skatteverket, möjlighet att påverka utvecklingsarbeten och lyfta problemområden till nytta för redovisnings- och lönebranschen samt för det svenska näringslivet.

Srf konsulternas representanter
Zennie Sjölund, Srf konsulterna
Mats Brockert, Srf konsulterna
www.skatteverket.se


Srf Redsam

Srf Redsam är namnet på Srf konsulternas samverkansgrupp med programleverantörer inom redovisning. Syftet med gruppen är att löpande utbyta erfarenheter och informera om viktiga trender och nyheter i branschen samt att verka för en utveckling av standards, regelverk och programvaror som ger en effektiv arbetsmiljö för både redovisningskonsulter och näringslivet.

I Srf Redsam ingår: Accountec, Procountor, Agoy, Björn Lunden, Edison, Fortnox, Hogia, Visma Spcs, Wolters Kluwer, PE Accounting, Wrebit, Lavant, InlineReporter, Adra, INBooks, QBIS och Zwapgrid .

Srf konsulternas kontakt i Srf Redsam är Lali Fjellström, branschansvarig redovisning.


Srf Lönsam

Koordinator och kontaktperson: Zennie Sjölund, branschansvarig Lön och enhetschef för Srf konsulternas expertenhet.

Srf Lönsam är Srf konsulternas samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna. I Srf Lönsam ingår Aditro Enterprise AB, Björn Lundén AB, Briljant AB, Caspeco AB, CGI Sverige AB, DataVara AB, Fortnox AB, Flex Applications AB, Hantverksdata, Hogia HR Systems AB, HRM Software AB, Kontek Lön AB, MaxPA/PA-Utveckling AB, Nmbrs Sweden AB, PE Accounting, QBIS, Personalkollen, SAP Svenska AB, SoftOne Sverige AB, Swelön AB, TietoEVRY, Unit4 AB, Visma Enterprise AB, Visma Spcs AB, Vitec AB.

Srf Lönsam bildades 2013 och har sedan dess samverkat för branschens bästa. Som representanter för systemleverantörerna i Srf Lönsam sitter i huvudsak produktägare, analytiker eller andra med specifika kunskaper kring systemutveckling inom lön och även tidrapportering. Sedan start har Srf Lönsam tagit fram tre branschkoder; en löneartsplan (Srf LAP), en branschkod för GDPR och en branschkod för korttidsarbete.

Srf Lönsam har ett upparbetat samarbete med flera myndigheter och intressenter i lönebranschen. Ett väldigt gynnsamt samarbete var med Skatteverket vid införande av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Under åren har Srf Lönsam haft ca 10 ordinarie möten per år med kompletterande möten, under perioder har skett veckovis för att hantera gemensamma frågeställningar kopplat till större lagförändringar eller utvecklingsprojekt.

Srf konsulterna har representanter i ett flertal organ, utredningar och arbetsgrupper.


Bokföringsnämnden

Claes Eriksson, Srf konsulterna
www.bfn.se


BAS-Intressenternas Förening

Claes Eriksson, Srf konsulterna
www.bas.se


Skadeprövningsnämnden Srf konsulterna/AIG

Anders Bernåker, Anders Bernåker AB
Kurt Sjöberg, Breda Affärsutveckling / Revision AB
www.aig.se


XML/XBRL

Zennie Sjölund, ledamot, Srf konsulterna
Claes Eriksson, suppleant, Srf konsulterna
www.xml.se
www.xbrl.se


SIE-Gruppen

Victoria Müller, Srf konsulterna
Ladda hem SIE-broschyr som pdf-fil
www.sie.se


NAF – Nordic Accountant Federation

Roland Sigbladh, Srf konsulterna
NAF – Nordic Accountant Federation


NNR – Näringslivets Regelnämnd

Representationsskap som medlemmar
www.nnr.se


Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som idag företräder cirka 30 000 småföretag. Förbundet jobbar effektivt och med stort engagemang för de frågor som berör småföretagare. Medlemmar erbjuds ett omfattande förmånspaket som bland annat inkluderar direktrådgivning och starka trygghetslösningar.

www.smaforetagarna.se

 
26
sep
26 sep

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket  – moms för augusti 2021 vara bokförd ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender