Samverkan med myndigheter och organisationer

Skatteverket

Srf konsulterna har via olika samverkansgrupper med Skatteverket, möjlighet att påverka utvecklingsarbeten och lyfta problemområden till nytta för redovisnings- och lönebranschen samt för det svenska näringslivet.

Srf konsulternas representanter
Zennie Sjölund, Srf konsulterna
Mats Brockert, Srf konsulterna
www.skatteverket.se


Bokföringsnämnden

Claes Eriksson, Srf konsulterna
www.bfn.se


BAS-Intressenternas Förening

Claes Eriksson, Srf konsulterna
www.bas.se


Skadeprövningsnämnden Srf konsulterna/AIG

Anders Bernåker, Anders Bernåker AB
Kurt Sjöberg, Breda Affärsutveckling / Revision AB
www.aig.se


XML/XBRL

Zennie Sjölund, ledamot, Srf konsulterna
Claes Eriksson, suppleant, Srf konsulterna
www.xml.se
www.xbrl.se


SIE-Gruppen

Victoria Müller, Srf konsulterna
Ladda hem SIE-broschyr som pdf-fil
www.sie.se


NAF – Nordic Accountant Federation

Roland Sigbladh, Srf konsulterna
NAF – Nordic Accountant Federation


NNR – Näringslivets Regelnämnd

Representationsskap som medlemmar
www.nnr.se


Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som idag företräder cirka 30 000 småföretag. Förbundet jobbar effektivt och med stort engagemang för de frågor som berör småföretagare. Medlemmar erbjuds ett omfattande förmånspaket som bland annat inkluderar direktrådgivning och starka trygghetslösningar.

www.smaforetagarna.se