Srf FöretagsEko

Srf FöretagsEko speglar det svenska företagsklimatet med hjälp av medlemmarnas förståelse och kunskaper. Srf FöretagsEko skickas till en medlemspanel som består av Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®.

Srf konsulterna representerar Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter som genom sina uppdrag hos svenska företag har god insyn i det svenska företagsklimatet. Genom Srf FöretagsEko kan den kunskapen användas för att belysa och ringa in problemområden och behov inom svenskt företagande. Den administrativa bördan för företagarna är fortfarande stor och Srf konsulterna har siktet inställt på att bli en ännu mer aktiv aktör i att driva frågor för att förenkla vardagen för svenskt näringsliv.

Frågorna som ställs till panelen syftar främst till att hitta förenklingar och förbättringar i förutsättningarna för Sveriges företag. Vår medlemskår sitter ute i verkligheten och med hjälp av de svar vi får in kommer vi att kunna sätta fingret på vad företagen behöver och vad vår bransch kan hjälpa till med för att förenkla, stärka och förbättra.

Namnet FöretagsEko är dubbelbottnat. Svaren kommer från företagen via Srf konsulternas redovisningskonsulter, och blir ett eko från företagarvärlden. Namnet anspelar naturligtvis också på att det främst handlar om ekonomiska och administrativa frågor.

Det här blir ett viktigt och relevant verktyg för Srf konsulterna i vår strävan att arbeta med rätt frågor utifrån ett samhälls- och företagarperspektiv. Här är det en självklarhet att ta hjälp av de Auktoriserade Redovisningskonsulterna. De som möter dagligen företagarens vardag och kan med sin yrkeskunskap förmedla förbättringsområden som är viktiga att lyfta fram och arbeta med.

Vill du vara med i medlemspanelen Srf FöretagsEko? Som Auktoriserad Redovisningskonsult kan du vara med. Anmäl dig här

#5 Resultat Srf FöretagsEko

Svårt att hitta kompetens – anledning till att inte anställa
Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov?

#6 Resultat Srf FöretagsEko

Regelverken dåligt anpassade till småföretag

#7 Resultat Srf FöretagsEko

Det här sysslar våra Auktoriserade Redovisningskonsulter med på dagarna

 
20
feb
20 feb

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender