Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 12 maj, 2021

Srf dagarna blir Srf dagen i höst

Under pandemiåret 2020 genomfördes för första gången en helt digital Srf Kongress. Dagen efter kongressen bjöd Srf konsulterna in till ett extra förlängt Srf Fokus webinar för att samla branschen. Dessa två aktiviteter fick ersätta Srf dagarna 2020. Nu är planen för 2021 klar.

Läs mer
Publicerat 12 maj, 2021

Blanketter för att begära omprövning/överklaga

Coronapandemin har nu pågått i lite drygt ett år. Riksdagen har beslutat att stödja näringslivet genom ett antal olika stödåtgärder. Mycket har blivit bra, men en del har blivit mindre bra. En sak som har blivit mindre bra är Tillväxtverkets återbetalningskrav för korttidsstöd på

Läs mer
Publicerat 11 maj, 2021

Omställningsstöd förlängs

Ordinarie omställningsstöd och förstärkt omställningsstöd förlängs till och med 30 september. Stödet räknas som statsstöd och ett godkännande av  EU-kommissionen krävs innan de kan införas.

Läs mer
Publicerat 11 maj, 2021

Nya betalningslösningar föder nya tjänster

– 2020 förmedlades cirka 18 biljoner svenska kronor via Bankgiro. Det fungerar men är i grunden en uppdaterad betalningslösning från 1959, designad för papper och penna. 2023 introduceras en modern betalningsinfrastruktur som innebär mycket stora förändringar även för lönekonsulter

Läs mer
Publicerat 11 maj, 2021

SCB:s arbetskraftsundersökning

SCB konstaterar stora skillnader i arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda i den arbetskraftsundersökning (AKU) som nyligen anpassades till EU:s nya förordning för den sociala statistik.

Läs mer
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender