Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 15 december, 2016

KPI för november 2016 var 318,10

Inflationstakten enligt KPI steg till 1,4 procent i november från 1,2 procent i oktober. KPI var oförändrat från oktober till november 2016. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 december, 2016

Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet

Ersättning som betalas ut till i utlandet bosatt (begränsat skattskyldig) idrottsman i samband med undertecknandet av ett avtal om anställning hos svensk arbetsgivare (klubb) ska, utom i undantagsfall, beskattas enligt A-SINK, skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 december, 2016

Skattetabeller för beskattningsåret 2017

Skatteverkets har nu publicerat sina föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2017. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 december, 2016

Tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1)

Bokföringsnämnden har remitterat ett förslag i form av en ny allmän rådspunkt och ett nytt kapitel om att årsbokslutet även ska kunna upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 december, 2016

Intäktsredovisning vid avverkningsuppdrag

Bokföringsnämnden har lämnat ett svar om när enskild näringsidkare som upprättar årsbokslut ska redovisa inkomster från avverkningsuppdrag enligt god redovisningssed. Läs mer

Läs mer