Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 16 mars, 2016

Ändrade regler för hissar, rulltrappor och skidliftar

Boverket har anpassat sina föreskrifter för hissar till EU:s nya hissdirektiv och även gjort andra ändringar i Boverkets regler för hissar och andra motordrivna anordningar (H 16). Det är ändringar som även berör rulltrappor och skidliftar. Bestämmelserna gäller från och med den 20 ...

Läs mer
Publicerat 16 mars, 2016

KPI för februari 2016 var 314,14

Inflationstakten var 0,4 procent i februari, vilket är en nedgång sedan januari då den var 0,8 procent. Från januari 2016 till februari 2016 steg KPI med 0,3 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,7 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,1 ...

Läs mer
Publicerat 16 mars, 2016

Ställningstagandet ”Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter” upphävs

Skatteverkets ställningstagande ”Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter” daterat 2005-05-02, dnr 130 237238-05/111, ska inte längre tillämpas. Ställningstagandet gäller dock för ärenden som avser kvotåren till och med 2014/2015. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 mars, 2016

Risk för skattefel inom delningsekonomin

Den växande delningsekonomin innebär flera utmaningar. Bland annat försvåras Skatteverkets möjligheter att göra effektiva kontroller. Det skriver Skatteverket i en första delrapport som har lämnats till Finansdepartementet. Läs mer

Läs mer
Publicerat 14 mars, 2016

Regeringen föreslår starkare skydd för visselblåsare

Regeringen föreslår i en proposition att det införs ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Förslaget innebär att arbetstagare som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den nya lagen ska ha rätt till ...

Läs mer