Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 31 oktober, 2019

Fast driftställe i Sverige

Skatteverket har kommenterat Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av begreppet tillfälligt avbrott vid bedömningen av om ett utländskt bolag ska anses ha fast driftställe i Sverige, HFD 2019 ref. 36. Läs mer

Läs mer
Publicerat 31 oktober, 2019

Vem kan tillhandahålla momsfri sjukvård?

Skatteverket redogör i ett ställningstagande hur mervärdesskattelagen ska tolkas i förhållande till unionsrätten när det gäller vem som har möjlighet att tillhandahålla sjukvårdande behandling som är undantagen från moms. Läs mer

Läs mer
Publicerat 31 oktober, 2019

Tolkning av begreppet stadigvarande vistelse

Enligt skattelagstiftningen är bland annat de som stadigvarande vistas i Sverige skattskyldiga här för alla sina inkomster såväl i Sverige som i utlandet. Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar tolkat begreppet stadigvarande vistelse. Läs mer

Läs mer
Publicerat 31 oktober, 2019

Även utländska handlare ska betala kemikalieskatt

Utländska företag som säljer varor direkt till privatpersoner i Sverige har av praktiska skäl varit undantagna från kemikalieskatt på elektronik. Nu föreslår Finansdepartementet att det undantaget tas bort. Läs mer

Läs mer
Publicerat 31 oktober, 2019

Momsavdrag för solcellsanläggning

En bostadsrättsförening som har installerat en solcellsanläggning på sina bostadsbyggnader får, enligt en dom i Högsta domstolen, dra av den del av den ingående momsen för installationen som är hänförlig till föreningens skattepliktiga försäljning av el. Läs mer

Läs mer
 
20
nov
20 nov

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender