Håll dig uppdaterad!

Publicerat 10 januari, 2019

Enmansdödsbo och kapitalvinstbeskattning

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för sin uppfattning om det är dödsboet eller dödsbodelägaren som ska vinstbeskattas när egendom sålts som ingått i ett dödsbo med endast en delägare. Läs mer

Läs mer
Publicerat 10 januari, 2019

Skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffas

I en promemoria föreslår Finansdepartementet att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. Läs mer

Läs mer
Publicerat 10 januari, 2019

Höjd moms på förevisning av naturområden

Finansdepartementet föreslår att momsen på förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden, höjs från 6 procent till 25 procent. Läs mer

Läs mer
Publicerat 10 januari, 2019

Sjukpenninggrundande inkomst och obetalda semesterdagar

Obetalda semesterdagar som en person har rätt att ta ut enligt semesterlagen är inte intjänade och ger ingen inkomst. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är därför att uttag av obetald semester ska jämställas med tjänstledighet vid beräkning av sjukpenningrundande inkomst. Läs mer

Läs mer
Publicerat 10 januari, 2019

Sjukpenninggrundande inkomst och skogskonto

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att dispositioner avseende skogskonto ska behandlas på samma sätt som skattemässiga dispositioner inom ramen för periodiseringsfondssystemet vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Läs mer

Läs mer
 
21
jan
21 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2018 eller sista kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender