Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 8 augusti, 2016

Regeringen utreder gräsrotsfinansiering

Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga och analysera marknaden för gräsrotsfinansiering i Sverige. Utredningen ska lämna sin rapport senast den 29 december 2017. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 augusti, 2016

Stärkt skydd på bolånemarknaden

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till nya regler som syftar till att stärka konsumentskyddet på bolånemarknaden. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 augusti, 2016

Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

Regeringen har beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna. Läs mer

Läs mer
Publicerat 7 juli, 2016

Handel med värdepapper i aktiebolag – värdepappersrörelse?

Skatteverket behandlar i ett ställningstagande de frågeställningar som kan uppkomma vid bedömningen av om ett aktiebolags handel med värdepapper utgör förvaltning eller värdepappersrörelse. Dokumentet är avsett att klargöra Skatteverkets uppfattning i dessa frågor. Läs mer

Läs mer
Publicerat 7 juli, 2016

Nya lagar halvårsskiftet 2016

Regeringskansliet har sammanställt ett urval av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2016. Läs mer

Läs mer
 
31
jan
31 jan

Rot- och rut-utbetalning

Sista dag att begära utbetalning från Skatteverket om du har utfört rot- och rut-tjänster och kunden har betalat före årsskiftet.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender