Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 22 december, 2016

Sk@tteposten – Ett nyhetsbrev för redovisare/revisorer

Skatteverket har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev Sk@tteposten. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Information om beskattning av förmåner 2017

Skatteverket behandlar i sitt meddelande SKV M 2016:25 förmåner som utges i annan form än kontanta medel. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017

I Skatteverkets meddelande SKV M 2016:21 finns information om de regler som gäller för värdering av bilförmån vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Avdrag för moms i samband med representation

Reglerna om avdragsrätt för ingående moms avseende förtäring i samband med representation ändras den 1 januari 2017. Skatteverket har med anledning av de ändrade bestämmelserna sett över tidigare ställningstaganden. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Förslag om enklare regler för drönare

I syfte att förenkla för företagen föreslår Justitiedepartementet att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervaknings­lagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas av reglerna i personuppgiftslagen. Läs mer

Läs mer