Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 8 juni, 2016

Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad

Utgifter för ändringsarbeten på en byggnad vid en ”förstagångsanpassning” av en byggnad eller en byggnadsdel (lokal) är inte avdragsgilla enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 juni, 2016

Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete

Högsta förvaltningsdomstolen har bifallit att en utförare av hushållsarbete har rätt till utbetalning från Skatteverket när arbetet har betalats av annan än köparen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 juni, 2016

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

För att förstärka konsumenternas skydd i samband med lotterier har regeringen beslutat en lagrådsremiss. Där föreslås en 18-årsgräns för att delta i spel och det ska inte vara tillåtet att rikta marknadsföring till barn och ungdomar. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 juni, 2016

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbete

I en promemoria föreslår Finansdepartementet att beloppsgränsen över vilken utgifter för inställelseresor samt för resor mellan bostaden och arbets- respektive utbildningsplatsen får dras av höjs från 10 000 till 11 000 kronor. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 juni, 2016

Utvecklingen inom assistansersättningen

Antalet beviljade timmar inom assistansersättningen fortsätter att öka. Samtidigt får allt fler avslag på sina ansökningar om assistansersättning. I en ny rapport från Försäkringskassan analyseras hur ersättningen förändrats under perioden 2005 till 2015. Läs mer

Läs mer