Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 14 april, 2016

Nu kommer besluten om ersättning för höga sjuklönekostnader

Från och med den 18 april till senast den 31 maj fattar Försäkringskassan beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader för de arbetsgivare som under 2015 har redovisat sjuklönekostnader i arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Läs mer
Publicerat 14 april, 2016

Regeringen lanserar snabbspår för företagare

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att 18 miljoner kronor satsas på nyanlända med erfarenhet av företagande i ett så kallat ”snabbspår för företagare”.

Läs mer
Publicerat 14 april, 2016

Revisorer och revision

Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende.

Läs mer
Publicerat 14 april, 2016

Sänkt reklamskatt

Reklamskatten ska sänkas med 20 miljoner kronor 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor 2019. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria.

Läs mer
Publicerat 14 april, 2016

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för 2017

I promemorian föreslås att vid bestämmandet av den övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2017 ska uppräkningen ske med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet.

Läs mer
 
21
jun
21 jun

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender