Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 18 maj, 2016

Bankernas marginal på bolån

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I mars 2016 var marginalen 1,48 procent. Förra kvartalet (december 2015) var marginalen 1,47 procent. Redovisningen av bankernas bruttomarginal på bolån är ett led i att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden.

Läs mer
Publicerat 18 maj, 2016

Amorteringskrav vid föräldraledighet

Föräldraledighet kan i vissa situationer påverka betalningsförmågan så att det skulle kunna bedömas som skäl för undantag från amorteringskravet.

Läs mer
Publicerat 18 maj, 2016

Systematiska utvärderingar av regelverk sällsynta

I grundlagen finns det krav på att riksdagen ska följa upp fattade beslut. Trots detta sker systematiska utvärderingar av reglers effekter på företag nästan aldrig.

Läs mer
Publicerat 18 maj, 2016

Statistik för rot- och rutbetalningar

Utbetalningar för rut-tjänster uppgick i april till 259 miljoner kronor och var på samma nivå som föregående år. Antalet köpare som fått utbetalning av rut-tjänster i april ökade med 5 procent till 190 000 personer. Även antalet utförare som fått utbetalning av rut-tjänster

Läs mer
Publicerat 18 maj, 2016

Delvis befrielse från skattetillägg om en oriktig uppgift framgår av VIES-uppgifter

Om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter i VIES anser Skatteverket att risken för ett skatteundandragande är liten. Det finns därför i sådana fall skäl att delvis befria från ett skattetillägg

Läs mer
 
21
sep
21 sep

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender