Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 12 april, 2016

Vad är en förvaltningsutgift i inkomstslaget kapital?

Från och med 1 januari 2016 får förvaltningsutgifter inte dras av i inkomstslaget kapital. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket är transaktionsutgifter, utgifter som kan kopplas till förvärv, förbättring eller avyttring av en viss tillgång eller utgifter som har ett

Läs mer
Publicerat 12 april, 2016

Så arbetar Skatteverket med Panama-läckan

Denna vecka deltar Skatteverket i ett internationellt möte med anledning av de så kallade Panama-dokumenten. Under mötet ska skattemyndigheter från hela världen diskutera hur man ska få tillgång till och samarbeta kring skatteuppgifter som finns i de läckta dokumenten. Mötet leds av

Läs mer
Publicerat 6 april, 2016

Den 30 juni 2016 blir 3,6 miljarder ogiltiga

Efter den 30 juni 2016 blir de äldre versionerna av 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga.

Läs mer
Publicerat 6 april, 2016

Bättre möjligheter att få tillgodoräkna sig yrkeskvalifikationer från ett annat land

Nu ökar möjligheten för vissa yrkesgrupper att få arbeta i ett annat land inom EES eller Schweiz. Från tidigare tre yrken blir det åtta yrken inom Transportstyrelsens område som blir berörda av de nya bestämmelserna.

Läs mer
Publicerat 6 april, 2016

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Arbetsmarknadsdepartementet har i en promemoria lämnat förslag rörande rätt till kollektivavtalsvillkor, entreprenörsansvar och behörighet för svensk domstol som delvis avviker från Europaparlamentets och rådets direktiv om utstationering av arbetstagare. Läs mer  

Läs mer
 
12
aug
12 aug

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2021 – 30 juni 2021

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender