Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 1 februari, 2021

Omfattande dom i mål om lönegaranti

Tingsrätten har dömt över 40 personer i ett mål avseende lönegaranti till uppgivna arbetstagare i fem företag. Fyra av företagen har samma konkursförvaltare.

Läs mer
Publicerat 1 februari, 2021

SKV om idrottsmoms

Skatteverket har ett nytt ställningstagande  om vilka tjänster som kan anses ha omedelbart samband med idrottsutövande och därmed kan omfattas av undantaget från skatteplikt respektive skattesatsen 6%.

Läs mer
Publicerat 1 februari, 2021

Gemensam protest mot minimilöner

Efter ett möte på initiativ av Sverige  har flera medlemsstater tillsammans skickat en uppmaning till EU:s ordförandeskap angående direktivet om minimilöner.

Läs mer
Publicerat 1 februari, 2021

HFD om förhandsbesked

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked om tillämpligheten av skatteavtalet mellan Sverige och annan stat vid framtida försäljning av fastighet.

Läs mer
Publicerat 29 januari, 2021

Konsultbranschen kan ta en nyckelroll i kundernas hållbarhetsarbete

Minska pappersberg och digitalisera alla processer som går. Det är två viktiga åtgärder för Srf konsulterna att komma framåt i arbetet med en omställning till större hållbarhet. – Vår bransch har stor påverkan på våra kunder, säger Lali Börjesson, Srf konsulterna. I veckan

Läs mer