Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 4 februari, 2021

Ansökan om anstånd öppnad

Regeringen har utfärdat den lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Lagen träder i kraft 5 februari, det går redan att ansöka om anstånd enligt de nya reglerna.

Läs mer
Publicerat 4 februari, 2021

Uppdaterade frågor och svar om coronastöden

Srf Redovisningsgrupp var tidigt ute med frågor och svar för att hjälpa företagen med hur periodisering av stöd med anledning av corona ska göras. Sedan Bokföringsnämnden (BFN) remitterade ett förslag om ändringar i BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Läs mer
Publicerat 4 februari, 2021

Förlängd möjlighet till nystartsjobb

Regeringen har beslutat om förlängning av nystartsjobb under 2021. Om nystartsjobb  löper ut mellan 1 mars och den 31 december 2021 blir det möjligt att få stödtiden förlängd med ytterligare tolv månader.

Läs mer
Publicerat 4 februari, 2021

Riskgrupper och rehab

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till riskgrupper samt att tillfälligt stoppa 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen.

Läs mer
Publicerat 4 februari, 2021

Till byråledarna: Svenska jämkningsregler inte förenliga med EU-rätten

Genom EU-domstolens dom den 26 november 2020 i mål C-787/18 Sögård Fastigheter får det anses klarlagt att de svenska reglerna om jämkning inte är förenliga med momsdirektivet. I C-787/18 Sögård Fastigheter hade Skatteverket beslutat att ägaren av en fastighet var skyldig att jämka

Läs mer
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender