Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 22 december, 2020

Slopade fribelopp under 2021

Regeringen föreslår en förlängning av det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2021. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Läs mer
Publicerat 22 december, 2020

PTS utför tillsyn av kontanthantering

Post och  telestyrelsen (PTS) påbörjar granskning  av större kreditinstitut som från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

Läs mer
Publicerat 21 december, 2020

Omsättningsstöd förlängs

Regeringen förlänger omsättningsstödet till enskilda näringsidkare för perioden januari och februari 2021. Även det aviserade stödet som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare kommer att förlängas på motsvarande sätt

Läs mer
Publicerat 21 december, 2020

180-dagars gränsen stoppas

Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp gällande nuvarande regelverks krav på bedömning vid dag 180 i ett sjukfall. Detta ska gälla retroaktivt från den 21 december till dess att tidigare aviserade lagändringar för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft i

Läs mer
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender