Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 4 februari, 2021

Riskgrupper och rehab

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till riskgrupper samt att tillfälligt stoppa 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen.

Läs mer
Publicerat 4 februari, 2021

Till byråledarna: Svenska jämkningsregler inte förenliga med EU-rätten

Genom EU-domstolens dom den 26 november 2020 i mål C-787/18 Sögård Fastigheter får det anses klarlagt att de svenska reglerna om jämkning inte är förenliga med momsdirektivet. I C-787/18 Sögård Fastigheter hade Skatteverket beslutat att ägaren av en fastighet var skyldig att jämka

Läs mer
Publicerat 3 februari, 2021

SKV om krav på faktura

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande för hur formulering kan göras på fakturan för s k särskild uppgift, förklaringen till varför moms inte anges eller att särskilda regler gäller för omsättningen.

Läs mer
Publicerat 3 februari, 2021

Fortsatt stöd till företagen

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till ändringsbudget avseende förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset.

Läs mer
Publicerat 2 februari, 2021

Konsultveckan tillbaka – digitalt vässad

– Srf Konsultvecka är en utbildning som verkligen passar bra att digitalisera. För det första kör vi halvdagar, för det andra deltar man bara i de avsnitt man vill, för det tredje är restiden noll, för det fjärde är innehållet skräddarsytt för våren 2021 och för det femte har

Läs mer
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender