Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 24 september, 2020

Mer tid till utredning av bokföringslagen och regelförenkling

Den 30 september var den ursprungliga avrapporteringstidpunkten för utredningen som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen. Utredningstiden förlängs till den 28 februari 2021. Läs mer

Läs mer
Publicerat 24 september, 2020

Fortsatt stöd till riskgrupper

Regeringen föreslår en förlängning av stöden för förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn, viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper och viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper till den ...

Läs mer
Publicerat 23 september, 2020

Utvidgat rutavdrag med höjt tak

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och att taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor, förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021. Förslaget innehåller även att återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion ska gälla omedelbart samt att vissa av ...

Läs mer
Publicerat 21 september, 2020

Kompetensutveckling under korttidspermittering

I budgetpropositionen föreslås att staten ska ersätta 60 procent av kostnaden för kompetensinsatser som utförs under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete. Läs mer

Läs mer
Publicerat 18 september, 2020

Tidsgräns för expertskatt förlängs

Tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna för utländska experter, forskare och nyckelpersoner föreslås utvidgas från tre till fem år. Den utvidgade tidsgränsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 ...

Läs mer
 
28
sep
28 sep

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för augusti 2020 ha kommit in till Skatteverket – moms för augusti 2020 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender