Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 1 juli, 2020

Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete

Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor. Läs mer

Läs mer
Publicerat 1 juli, 2020

Viktiga lagändringar

Riksdagen sammanställer viktigare lagar och förordningar som börjar gälla vid halvårsskiftet 2020. Läs mer

Läs mer
Publicerat 1 juli, 2020

Katarina Klingspor och Roland Sigbladh – Föredömligt agerande av Skatteverket i spåren av corona

I dessa tider är det många som sätts på prov. Inte bara individer och företag utan också myndigheter. En myndighet som hamnat i stormens öga, förutom Folkhälsomyndigheten, är Skatteverket. De har jobbat på i det tysta och löst sin uppgift på ett bra och konstruktivt sätt. Genom ...

Läs mer
Publicerat 30 juni, 2020

Ansökan för omställningstöd

Möjligheten att söka omställningsstöd öppnade 22 juni. Stödet lämnas till företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av coronapandemin. Läs mer

Läs mer
Publicerat 30 juni, 2020

Uppföljning av stödåtgärder

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Läs mer

Läs mer