Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 23 januari, 2020

Kvalificerade personaloptioner

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden uppfyller förfarandet med utfärdande av personaloptioner – där förvärvet av aktier sker med hjälp av teckningsoptioner – kravet att personaloptionen utnyttjas för förvärv av andel i företaget. Läs mer

Läs mer
Publicerat 23 januari, 2020

Sommar- och extrajobb 2020

Skatteverket har uppdaterat som broschyr som riktar sig till skolungdom och studerande. Där framgår till exempel hur du som studerar och jobbar extra under år 2020 ska göra för att få ut hela lönen utan skatteavdrag om du tjänar mindre än 20 008 kr under 2020. Läs mer

Läs mer
Publicerat 23 januari, 2020

Minskning av hushållens svarta köp

Hushållens medvetna köp av svarta tjänster har minskat, från 11 miljarder kronor 2005 till cirka 3 miljarder kronor förra året. Det framgår av en undersökning som Skatteverket gjort med hjälp av Demoskop. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

Riktad utdelning i fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att riktad utdelning till delägare i fåmansföretag inte medfört annan beskattning än den som följer av reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

Propositionsförteckning våren 2020

Regeringskansliet redovisar i en förteckning de propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2020 under återstoden av riksmötet. Läs mer

Läs mer
 
27
jan
27 jan

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2019 eller sista kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender