Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 29 november, 2021

Minimilöner i EU

Resultatet av Europaparlamentets omröstning gör att det inte blir någon ytterligare parlamentsbehandling kring att införa EU-regler för allmän minimilön innan frågan går vidare.

Läs mer
Publicerat 29 november, 2021

Arbetslöshetsnivån

Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 7,2 procent under vecka 47, samma nivå som föregående vecka.

Läs mer
Publicerat 25 november, 2021

Stigande inflation

Riksbanken meddelar att konjunkturen är stark och att inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser.

Läs mer
Publicerat 25 november, 2021

Budget antagen

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD.

Läs mer
Publicerat 24 november, 2021

Värdering av hållbarhet

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har tagit fram rekommendationer som ska förbättra kvaliteten på värderingstjänster för hållbarhet.

Läs mer