Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 22 december, 2016

Avdrag för moms i samband med representation

Reglerna om avdragsrätt för ingående moms avseende förtäring i samband med representation ändras den 1 januari 2017. Skatteverket har med anledning av de ändrade bestämmelserna sett över tidigare ställningstaganden. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Förslag om enklare regler för drönare

I syfte att förenkla för företagen föreslår Justitiedepartementet att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervaknings­lagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas av reglerna i personuppgiftslagen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Nya inkomstgränser för bostadsbidrag

Riksdagen har fattat beslut om en lagändring för bostadsbidrag som innebär att inkomstgränserna för bostadsbidraget höjs. Lagändringen kommer att börja gälla den 1 januari 2017. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

I en proposition föreslår regeringen bl.a. att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för ...

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Lättnader i beskattningen av personaloptioner

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att lättnader i beskattningen av personaloptioner ska införas. Förmån av personaloption ska inte beskattas som lön om vissa villkor är uppfyllda. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den anställde säljer den andel som ...

Läs mer