Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 24 november, 2016

Skatteverket saknade rätt att fatta beslut till nackdel för den skattskyldige

Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom. Läs mer

Läs mer
Publicerat 24 november, 2016

En näringsidkare har bevisbördan för att begärt pris är skäligt

Högsta domstolen har slagit fast att om en näringsidkare och en konsument är oense om priset för en tjänst är det näringsidkaren som ska bevisa att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt. Läs mer

Läs mer
Publicerat 17 november, 2016

Förhandsbesked om kvalificerade andelar

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att aktier i fastighetsförvaltande bolag inte var kvalificerade med hänsyn till arbetsinsatsens omfattning och dess betydelse för verksamheten. Läs mer  

Läs mer
Publicerat 17 november, 2016

Riktlinjer för skattebetalning

Syftet med riktlinjerna är att få ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att skattebetalare känner förtroende för verksamheten. Skatteverkets uppdrag är att ta in skatter och avgifter på ett sätt som är rättssäkert och ekonomiskt effektivt för ...

Läs mer
Publicerat 17 november, 2016

Miljarder att söka för hyresrätter och renovering

Nu finns tre statliga stöd att söka för att bygga, renovera och energieffektivisera. Stöden vänder sig till fastighetsägare och byggherrar som ska renovera, bygga hyresrätter, studentbostäder eller bygga för äldre. Läs mer

Läs mer
 
12
aug
12 aug

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2020 – 30 juni 2020

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender