Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 22 december, 2016

Nya vägledningar för dataskyddsförordningen

Den så kallade Artikel 29-gruppen har tagit fram tre vägledningar som rör den kommande dataskyddsförordningen. Vägledningarna tar upp: dataportabilitet, dataskyddsombud och ansvarig tillsynsmyndighet. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämnden har beslutat om ändringar i det allmänna rådet BFNAR 2012:1. Huvuddelen av ändringarna är en följd av ändringar i årsredovisningslagen. Ändringar har även gjorts i framförallt kapitel 17 Materiella anläggningstillgångar, kapitel 18 Immateriella tillgångar utom ...

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Förslag om nya utstationeringsregler

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att facket alltid ska kunna kräva ett svenskt kollektivavtal i förhållande till utstationerande arbetsgivare, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Förslaget innebär att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. Läs mer

Läs mer
Publicerat 15 december, 2016

Full kontrollavgift för kvittomisstag

När restaurangföretaget registrerat kundens köp i det certifierade kassaregistret, skrivit ut ett kvitto men missade att aktivt erbjuda 5 av 16 kunder det utskrivna kvittot, var lagens krav inte uppfyllda. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen gjorde Skatteverket därför rätt när man ...

Läs mer
Publicerat 15 december, 2016

Moms vid utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter

Skatteverket redovisar i ett ställningstagande vilken momssats som ska tillämpas när ett tillhandahållande förutom tryckta produkter även omfattar distribution av produkterna till en mängd mottagare som kunden bestämmer. Läs mer

Läs mer
 
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender