Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 8 augusti, 2016

Prisbasbeloppet för år 2017 beräknat till 44 800 kr

Prisbasbeloppet har för år 2017 beräknats till 44 800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2016. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 augusti, 2016

Regeringen utreder gräsrotsfinansiering

Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga och analysera marknaden för gräsrotsfinansiering i Sverige. Utredningen ska lämna sin rapport senast den 29 december 2017. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 augusti, 2016

Stärkt skydd på bolånemarknaden

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till nya regler som syftar till att stärka konsumentskyddet på bolånemarknaden. Läs mer

Läs mer
Publicerat 8 augusti, 2016

Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

Regeringen har beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna. Läs mer

Läs mer
Publicerat 7 juli, 2016

Handel med värdepapper i aktiebolag – värdepappersrörelse?

Skatteverket behandlar i ett ställningstagande de frågeställningar som kan uppkomma vid bedömningen av om ett aktiebolags handel med värdepapper utgör förvaltning eller värdepappersrörelse. Dokumentet är avsett att klargöra Skatteverkets uppfattning i dessa frågor. Läs mer

Läs mer