Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 7 juli, 2016

Två svenska skatteregler strider mot EU-rätten

Förvaltningsrätten har på området mervärdesskatt respektive området inkomstskatt funnit att två olika skatteregler strider mot EU-domstolens praxis och därför inte får tillämpas. Läs mer

Läs mer
Publicerat 7 juli, 2016

Vad har parterna avtalat när köpekontrakt och köpebrev har olika lydelser?

Om köpekontraktet och köpebrevet vid försäljning av en fastighet innehåller motstridiga uppgifter, bör enligt Högsta domstolen köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av vad som är avtalat. Läs mer

Läs mer
Publicerat 28 juni, 2016

Ändring i föreskrifter om begäran om utbetalning för hushålls­arbete

Skatteverkets ändrar i sina föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushålls­arbete. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2016. Läs mer

Läs mer
Publicerat 28 juni, 2016

Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

I en lagrådsremiss föreslås att det införs en ny definition av begreppet fastighet i mervärdesskattelagen. Förslaget innebär också att begreppet verksamhetstillbehör i mervärdesskattelagen slopas. Som en följd föreslås även ändringar i reglerna om undantag och skatteplikt på ...

Läs mer
Publicerat 28 juni, 2016

Omsättningsgräns för mervärdesskatt

I en lagrådsremissen föreslås att en omsättningsgräns för mervärdesskatt införs. Omsättningsgränsen ska kunna tillämpas av företag vars omsättning inte överstiger 30 000 kr exklusive mervärdesskatt under innevarande beskattningsår och som inte heller under något av de två ...

Läs mer