Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 24 november, 2021

Brister inom transport och logistik

Arbetsmiljöverket, Polisen och flera andra myndigheters oanmälda inspektioner visar på många säkerhetsbrister inom transport och logistik.

Läs mer
Publicerat 24 november, 2021

JO kritik mot TVV

Justitieombudsmannen(JO) riktar kritik mot Tillväxtverket (TVV) för dröjsmål vid överlämning av överklaganden till förvaltningsrätten samt för långsam handläggning av stöd för korttidsarbete.

Läs mer
Publicerat 23 november, 2021

Personuppgifter till tredjeland

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland. Arbetet med riktlinjen har letts av IMY.

Läs mer
Publicerat 22 november, 2021

Arbetslöshetsnivån

Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 7,2 procent under vecka 46, föregående vecka var arbetslöshetsnivån 7,2 procent.

Läs mer
Publicerat 17 november, 2021

Ny vägledning angående penningtvätt

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en ny vägledning för verksamheter som omfattas av penningtvättslagen och som står under länsstyrelsens tillsyn.

Läs mer