Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 16 januari, 2020

K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 9.17 och 9.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

Nya regler om bokföring i konkurs

Bokföringsnämnden har beslutat om nya allmänna råd (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs. Det nya allmänna rådet är inte avsett att innebära någon förändring i sak utan är en anpassning till att BFN numera utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

Nya lagar kring årsskiftet 2019/2020

Regeringskansliet har publicerat ett informationsmaterial som innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft kring årsskiftet 2019/2020. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

Rekordmånga får deklarationen tidigt i år

I år är det rekordmånga som kommer att få sin deklaration redan i början av mars. Den som har eller skaffar digital brevlåda senast den 27 februari får sin deklaration skickad dit. Idag har drygt 3,7 miljoner anslutit sig till en digital brevlåda för myndighetspost. Läs mer

Läs mer
 
27
jan
27 jan

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2019 eller sista kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender