Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 7 juli, 2016

Ekobrottsmyndigheten presenterar lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige

Ekobrottsmyndigheten ska följa och analysera den ekonomiska brottslighetens utveckling. Vartannat åt presenteras en lägesbild över den ekonomiska brottsligheten. Läs mer

Läs mer
Publicerat 7 juli, 2016

Information om jämställdhetsbonusen efter årsskiftet 2017

Regeringen har föreslagit att riksdagen i december 2016 beslutar om att ta bort jämställdhetsbonusen från och med den 1 januari 2017. Om förslaget går igenom så försvinner bonusen vid årsskiftet 2016/2017. Läs mer

Läs mer
Publicerat 7 juli, 2016

Omorganisationer kan bli en dyr affär för företagen

Omorganisationer är ett naturligt inslag i en konkurrenskraftig ekonomi. Men att genomföra en omorganisation kostar pengar, tar tid och energi och blir inte alltid framgångsrik. Allt för ofta påverkas istället arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö negativt, visar en ny undersökning ...

Läs mer
Publicerat 7 juli, 2016

Två svenska skatteregler strider mot EU-rätten

Förvaltningsrätten har på området mervärdesskatt respektive området inkomstskatt funnit att två olika skatteregler strider mot EU-domstolens praxis och därför inte får tillämpas. Läs mer

Läs mer
Publicerat 7 juli, 2016

Vad har parterna avtalat när köpekontrakt och köpebrev har olika lydelser?

Om köpekontraktet och köpebrevet vid försäljning av en fastighet innehåller motstridiga uppgifter, bör enligt Högsta domstolen köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av vad som är avtalat. Läs mer

Läs mer
 
31
jan
31 jan

Rot- och rut-utbetalning

Sista dag att begära utbetalning från Skatteverket om du har utfört rot- och rut-tjänster och kunden har betalat före årsskiftet.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender