Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 29 december, 2016

Elektroniska vägfraktsedlar

Regeringen föreslår i en promemoria att Sverige ska tillträda 2008 års tilläggsprotokoll till den s.k. CMR-konventionen om godstransporter på väg som därmed skulle möjliggöra användningen av elektroniska fraktsedlar i samband med transporterna. Läs mer

Läs mer
Publicerat 29 december, 2016

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

I lagrådsremissen föreslås hur EU-direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (betalkontodirektivet), ska genomföras i svensk rätt. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Tillsynsnämnden för revisor

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 december 2016 och avgjorde då elva disciplinärenden och ett förhandsbesked. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Inbetalning till fel skattekonto kunde inte återkrävas

En person gjorde en överföring till Skatteverkets bankgiro för betalning av skatt. Eftersom personnumret angavs felaktigt bokfördes inbetalningen på en annan persons skattekonto, som kom att visa överskott. Detta utmättes. Högsta domstolen slår fast att Skatteverket inte är ...

Läs mer
Publicerat 22 december, 2016

Växa-stöd till enskilda näringsidkare

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna, så kallat Växa-stöd, införs den 1 januari 2017 för enskilda näringsidkare när de anställer sin första medarbetare. Läs mer

Läs mer